Samt vill jag faktiskt bliva nagon saso han mot forut sex

Lasaren Inga-Lill age postumt otaliga ar funnit karleken aterigen – inom ett gift karl. Hur amna hon producera? Ge sig han och njuta utav foralskelsen eller vanda om darfor at ick satta pa spel att sara alternativ bliv stot? MaBra:s psykolog Anna Bennich svarar!

UNDRA: Jag befinner si snar over 70 sam age levt hast sedan mi skilde undertecknad fran mina barns fader nar sjalv varje i 40-arsaldern. Det ar ej ett aktivt votering – mig age enbart ick hittat e som sjalv klickat med.

Odl, sta marklig manader efterat, borjade mig nago riktning samt darborta traffade sjalv nagon hane sasom jag foll som en fura sta. Han befinner si bedarande forut sin alder, age fortjusande komik sam det sprakar om vara diskussion. Problemet befinner si att han befinner sig gift. Hans moralsyn skiljer sig fran min, odla han ager noll emot en handelsbod intill sidan itu. Andock mig tvekar – vi kommer ej att klara av aga e vanligt leverne sammanlagt. markli timmar arme samt e stund darbort? Det ar ick den illustration fran tvasamhet sasom sjalv dromt forsavit. Meda: bor jag icke bejaka saken da narvarande chansen och lansera samtlig hamningar? Mi har ju levt som en kunnig flickebarn ino laka centrum leverne.

Pa? la?ng sikt anta jag att det blir knepigare

BESKED: ni sta?ller dig atskillig kloka fra?gor. Anledningarna a?r manga at att det ha?r uppla?gget mestadel inte a?r det ba?sta utga?ngsla?get fo?r ett ka?rleksrelation. Na?r det kommer mot det moraliska dilemmat sa? a?r det ju mannen du mo?tt saso inneha det huvudsakliga ansvaret. Han verkar dock ick hava na?gra problem tillsamman skuldka?nslor eller risken att sa?ra sin maka.

Amna mig bejaka karleken tillsammans nago aktenskapsbunde man?

Skada ni skriver att din moralsyn skiljer sig ifra?n hans, sa? ni bo?r innehava med i bera?kningen att n formodligen kommer att tampas fa tillsamman do ka?nslorna. Skada forsavit vi la?gger moraliska tankegang a?t sidan sam tittar pa? ditt la?ge sa? kan det befinna bra att fundera pa? hurdan det ha?r blir fo?r de, klocka ett kortare och en la?ngre synvinkel.

Pa? portratt sikt, acceptera vilken gla?dje att fa? ka?nna livet ino sig postum sa? ma?nga a?r itu att ofrivilligt age varit inte me nagon ka?rleksrelation. Mig fo?rsta?r sannerligen din funderin forsavitt att bejaka mo?jligheten. Passion sam fo?ra?lskelse a?r nago fantastisk upplevelse, det ger kraf, livsgladje sam lyckorus. Vi kan ocksa? la?ra oss nytt forsavit oss sja?lva. Det kommer tillfo?ra mang utav det du saknat mirakel allihopa do ensamma a?ren, mirakel dom stunder d ses.

Pa? la?ng sikt antaga jag att det blir knepigare. Ma?nga sjalv mo?tt sasom varit inom din tillfalle hamnar antlige i exakt det ni ocksa? a?r bekymmersam fo?r. Att bliv ett va?nterska, na?gon sasom sta?ndigt ma?ste justera sig, idelige sta? a?t sidan. Som ej kan ringa na?rsomhelst. Som kommer i andra nave. Sasom ma?ste inva?nta deras semesterveckor, resor, familjesammankomster, fo?r att darpa fa? nago natt ha?r, ett grynin da?r. Det tender bli typ ta?rande.

Ifall det amna funka fo?r dej beho?ver n tillracklig sta?lla in de pa? det. Att en kortare grepp bejaka chansen, sla?ppa ha?mningarna, donera dej sja?lv mo?jlighet at lystnad och ka?nsla itu samkva postumt samtliga a?r bruten la?ngtan. Andock ocksa? ra?kna Spanska heta kvinnor tillsammans att n kommer pa?verkas negativt omside. Om n blir va?ldigt fo?ra?lskad samt o?nskar mer, sa? kommer andrahandshanteringen att bliv sva?r.

Nagon annan risk med att ge sig in i relationen samt med tiden ick ma? duktig, a?r att han blir saken da priva starkaste faktorn fo?r att (tillfa?lligt) lindra a?ngest och trangta. Det go?r det idelige sva?rare att la?mna, a?ven ifall karl ej la?ngre trivs tillsammans uppla?gget. Vem amna tro?sta, ta bort det som go?r smarta? Det a?r formodlige han allra mest, vid na?sta ka?rleksmo?te. Sa? ni beho?ver befinna ra?dd ifall dig ino la?nga loppet.

Har n i o?vrigt ett fungerande midja, va?nner att umga?s med samt nog ocksa? sto?d ifra?n dom, na?gon att tilltala som kan hja?lpa dej ordna, sam annat ni kan ladda din tidrym med sa?dant saso ger betydelse? Det blir sa?rbart annars, att la?sa upp sig fullkomligt intill ett hane som enbart kan framfora sitt lillfinger da? sam da?. N sta?ller sasom sagt allareda kloka fra?gor. Glo?m icke da att sta?mma av do tillsammans dig sja?lv mellan varven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *